ОДОО ИНТЕРНЭТ ХАЯГИЙГ МОНГОЛООР БИЧДЭГ БОЛЛОО!

.МОН домэйн нэрийн бүртгэл нь 2 үе шаттайгаар явагдаж байна.

  1. Төрийн байгууллага, Барааны тэмдгийн гэрчилгээт байгууллага, .MN домэйн нэрийн хэрэглэгчдийн нэрийг түрүүлж бүртгэнэ. Барааны тэмдгийн гэрчилгээт болон .MN домэйн зэзмшигчид 2014 оны 5 сарын 15-наас 10 сарын 15-ны өдөр хүртэлx хугацаанд нэрээ түрүүлж бүртгүүлэх, хадгалуулах эрхтэй.( Зарласан хугацаанд амжиж бүртгүүлээгуй тохиолдолд тухайн нэр олон нийтэд нээлттэй болгон хэн түрүүлж бүртгүүлсэн нь эзэмшигч болно)
  2. 2014 оны 10 сарын 15-наас Олон нийтэд нээлттэйгээр бүртгэж, үйлчилгээ бүрэн ажиллаж эхлэнэ.
Барааны тэмдгийн гэрчилгээ эзэмшигч байгууллага, хувь хүмүүсийн анхааралд!
Та доорх холбоосоор хандаж .МОН нэрээ бүртгүүлнэ үү.
Бүртгүүлэх
.MN домэйн эзэмшигчдийн анхааралд!
Та доорх холбоосоор хандаж .МОН нэрээ бүртгүүлнэ үү.
Бүртгүүлэх